Natural History Photographs


Lepidoptera - Apoditrysia - Zygaenoidea
Zygaenidae


Adscita statices Theresimima ampellophaga Zygaena carniolica
Adscita Theresimima Zygaena