Natural History Photographs


Coleoptera - Polyphaga - Cucujiformia
Cleridae
Pseudoclerops Thanasimus Tilloidea
Pseudoclerops mutillarius Thanasimus formicarius Tilloidea transversalis
mutillarius formicarius transversalis


Trichodes
Trichodes cf. affinis Trichodes cf alvearius
affinis alvearius
Trichodes apiarius Trichodes cf. crabroniformis Trichodes octopunctatus
apiarius crabroniformis octopunctatus
Trichodes quadriguttatus Trichodes reichei
quadriguttatus reichei