Natural History Photographs


Ascomycota - Lecanorales - Cladoniaceae
Cladonia


Cladonia coccifera
Aekingerzand, the Netherlands;
30 November 2013.
Skjelingavatnet (Sogn og Fjordane),
Norway; 27 July 2016.
Skjelingavatnet (Sogn og Fjordane), Norway; 27 July 2016.