Natural History Photographs


Ascomycota - Lecanoromycetes - Teloschistales
Teloschistaceae


Caloplacoideae
Blastenia Caloplaca Gyalolechia
Gyalolechia Leproplaca Pyrenodesmia
Rufoplaca Usnochroma Variospora


Teloschistoideae
Haloplaca Teloschistes


Xanthorioideae
Athallia Calogaya Cerothallia
Flavoplaca Polycauliona Rusavskia
Solitaria Xanthocarpia Xanthocarpia
Xanthomendoza Xanthomendoza Xanthoria