Natural History Photographs


Ascomycota - Teloschistales - Teloschistaceae
Caloplaca


Caloplaca cerina Caloplaca chlorina
cerina chlorina
Caloplaca obscurella Caloplaca stillicidiorum Caloplaca ulcerosa
obscurella stillicidiorum ulcerosa