Natural History Photographs


Aquacidia viridifarinosa
Nederlands:Dijkenlichtvlekje
Övre Västerstad (Öland), Sweden; 14 June 2016.
Holysloot, the Netherlands; 15 October 2016.
Nijkerk, the Netherlands; 10 January 2014.