Natural History Photographs


Hybomitra cf. solstitialis
Nederlands:Rosse knobbeldaas
English:Levels yellow-horned horsefly
Norsk:Sørklegg, Midtsommerklegg
Bovensmilde, the Netherlands; 3 August 2008.