Natural History Photographs


Isodontia cf. paludosa
Fushëbardhë (Gjirokastër), Albania; 10 July 2017. Male.