Natural History Photographs


Equisetaceae
Nederlands:Paardenstaartenfamilie
English:horsetail family
Equisetum
arvense
Nederlands:Heermoes
English:Field horsetail, common horsetail, mare's tail
Deutsch:Acker-Schachtelhalm
Norsk:Åkersnelde
Svenska:Åkerfräken
Français:Prêle des champs
palustre
Nederlands:Lidrus
English:Marsh horsetail
Deutsch:Sumpf-Schachtelhalm
Norsk:Myrsnelde
Svenska:Kärrfräken
Français:Prêle des marais
sylvaticum
Nederlands:Bospaardenstaart
English:Wood Horsetail
Deutsch:Wald-Schachtelhalm
Norsk:Skogsnelde
Svenska:Skogsfräken
Français:Prêle des bois
telmateia
Nederlands:Reuzenpaardenstaart
English:Great horsetail, northern giant horsetail
Deutsch:Riesen-Schachtelhalm
Français:Prêle géante
variegatum
Nederlands:Bonte paardenstaart
English:Variegated Horsetail
Deutsch:Bunter Schachtelhalm
Norsk:Fjellsnelde
Svenska:Smalfräken
Français:Prêle panachée
moorei
Authority:Newman, 1854
Nederlands:duinpaardenstaart, vertakt schaafstro
English:Moore's horsetail
Deutsch:Moores Schachtelhalm
Svenska:gotlandsfräken
Français:prêle de Moore